top of page

Makakuha ng $10 discount sa order mo

Ilapat ang reward kapag ginagawa ang una mong order.

Makakuha ng $10 discount para sa bawat kaibigang ire-refer mo

Makakuha ng mga espesyal na perk para sa iyo at sa mga kaibigan mo

1. Bigyan ang iyong mga kaibigan ng $10 discount.
2. Makakuha ng $10 discount para sa bawat kaibigang mag-o-order.

Nalalapat sa mga order na mahigit $100.

bottom of page